Humlor Biobest

Biologisk bekämpning och humlor

Vi importerar humlor och insekter för biologisk bekämpning, som produceras av BIOBEST N.V. från Belgien. Produkterna har hög kvalitet och leveransen är snabb, detta garanterar bästa möjliga resultat för användaren.

I produktsortimentet finns alla kända insekter för biologisk bekämpning samt olika fällor och förnödenheter för biologisk bekämpning. Tilläggsinformation om insekterna, förpackningarna, användningen m.m. finns på Biobest websida http://www.biobestgroup.com/

Biologin

Humlorna gör saker på ett annat sätt än bina. Humlor har inte ett bestående samhälle. På hösten dör humlesamhället och bara unga drottningar som har parat sig, övervintrar enskilt inne i jorden. På våren bildar drottningen ett nytt samhälle. Den lägger en första omgång ägg, från vilka larver kläcks efter 4 - 5 dagar. Till att börja med måste drottningen söka all mat själv. Larverna matas med en blandning av nektar och pollen, som samlas från blommor. Drottningen lämnar inte boet mera, sedan när de första arbetarhumlorna har utvecklat sig. Arbetarna skaffar därefter mat och sköter om kullen och boet. När 150 - 400 arbetare är fullt utvecklade, börjar man producera unga drottningar och drönare (han humlor). Från och med nu börjar humleboets effektivitet sjunka; den gamla drottningen slutar lägga ägg och kanske den även dör. De nya, unga drottningarna fortsätter denna kretslopp efter att de har parat sig.

Humlornas mat

När humlesamhället grundas, behover humlorna protein, vilket de får från pollen. Som energikälla behöver de kolhydrater (socker) och det får de från nektar. För att vissa växters blommor (t.ex. tomat) inte producerar nektar, skall samhället förses med sockervätska. Boets sockervätska är en färdig näringsvätska, den innehåller socker, konserveringsmedel och färgämne, som underlättar uppföljning av näringsvätskans nivå i flaskan. Näringsvätskan kan förvaras i svalt och mörkt åtminstone i 6 månader.

Boet

Biobest har utvecklat, med hjälp av den modernaste tekniken, ett helt och hållet servicefritt humlebo, ett bo som är lätt att övervaka, ett tryggt och enkelt bo för humlorna, som uppfyller användarens förväntningar.

Boet består av tre basdelar:

Själva boet

Innehåller humlesamhället och kullen (äggen, larverna och pupporna). I denna plastlåda finns flere ventilationshål i väggarna, locket och bottnet, det betyder att boet ventileras väl och det hindrar fukten att kondenseras i boet.

Matningssystemet

Maten är i kartonglådan under själva plastboet, matflaskan innehåller 2 kg sockervätska, som räcker till, under boets hela livslängd. P.g.a. matningssystemets kapillärkraft, får humlorna sin föda från sockervätskan, på ett hygieniskt sätt, när de ännu finns i ruvningsavdelningen. Systemets struktur försäkrar att det inte läcker, detta hindrar problem som getingar, vilda bin och myror kan orsaka. Strukturen underlättar också uppföljning av sockervätskans nivå.

Skyddslådan

Lådan innehåller plastboet och flaskan med sockervätskan. Lådans material är stadig, återvinningsbar kartong, som skyddar boet helt.

Varje bo har två hål för in-utpassering, som kan öppnas och stängas enkelt med att glida på luckan. Humlorna kan, enligt behovet, flyga både ut och in via det huvudsakliga hålet. Det andra hålet har en slags ventil, som gör att den är enkelriktad, via det kan humlorna flyga enbart inåt till boet, utan att komma tillbaka ut igen. Med hjälp av den lättanvända luckan, kan humlorna stängas in i boet vilken tid i dygnet som helst.

Pollinering

Ordentlig pollinering är en väsentlig del av befruktningen och produktionen. Tidigare litade odlare på, beroende på odlingsväxten, i bin, manuell pollinering eller växthämmande medel. Alla dessa metoder har nackdelar:

Bina arbetar normalt inte så bra i växthus eller tunnlar. De är normalt oeffektiva eller otillräckliga när temperaturen är lägre (under 15°C) och när det är mulet.

Pollinering manuellt tar tid och dess genomförande är besvärligt.

Om hormoner används, får man ofta som resultat frukt som har dålig kvalitet, som inte kan t.ex. exporteras (mjuka och missbildade frukter utan frö).

Fördelarna med humlor är

  • DE POLLINERAR UTMÄRKT ÄVEN NÄR FÖRHÅLLANDENA ÄR SVÅRA 
  • DE ÄR UTMÄRKT BRA ARBETARE
  • SPARAR ENORMT MYCKET ARBETSKOSTNADER
  • STÖRRE SKÖRD OCH BÄTTRE KVALITET

Till skillnad från bin, är humlorna aktiva också när temperaturen är lägre (5°C), samt när vädret är blåsigt och mulet. Humlor kan lätt användas till pollinering på odlingen, i början och slutet av säsongen, för att vi levererar humlor året om.

Humlorna är utmärkta och viktiga pollinerare även i växthus och i plasttunnlar, inte enbart utomhus.

Humlorna ersätter helt och hållet den manuella pollineringen och hormonerna. Man får mycket större skörd på tomat-, paprika-, jordgubbs-, hallon-, blåbärs- m.fl. odlingar, som pollineras med humlor, därtill får man grönsaker och frukter som är större och har högre kvalitet.

Visar produkter 1-7 / 7