Kålrot

Fröbehovet är 200–300.000 frön/ha vid precisionssådd direkt på friland. Kan sås direkt på friland eller utplanteras. Planteringsavstånd 50 x 20 cm. Kålroten kräver mjuk sand-mylla för att växa väl. Man odlar kålrot idag nästan enbart under insektnät. Detta innebär att man även kan använda obetat frö. Man har upplevt att det obetade fröet gror och börjar växa jämnare.