Ärt

Fröbehovet är 160–220 kg/ha. Såunderlagets temperatur skall vara över 8°C. Vid odling av tidig ärt rekommenderar man användning av fiberduk, för då gror fröet betydligt snabbare och jämnare. Vid odling av ärter som säljs färska, bör hög kvävenivå undvikas, för om kvävenivån är för hög så växer enbart blasten och utveckling av baljorna försenas.

Sockerärtens baljor används hela. Baljorna skördas när de ännu är platta, just före de börjar svälla. Man rekommenderar att plantorna stöds om de odlas i rad. Det är noga att man skördar sockerärten vid rätt tidpunkt, detta innebär att baljorna skall skördas så gott som varje dag, för att hålla baljornas kvalitet fin.

Visar produkter 1-4 / 4

69,56(alv. 24%)

76,51(alv. 24%)

65,85(alv. 24%)

38,44(alv. 24%)