Pumpa

Pumpan hör till gurkväxt familjen och kräver närings- och humusrikt växtunderlag. Den är känslig för frost, så växtplatsen skall vara skyddad. Planteringstätheten för jättepumpan skall vara 1,5 x 1,5 m. Plantuppdrivningstiden, när plantor skall säljas till hobbyodlare, är cirka 4–5 veckor.