Plastfolie för friland

SMART PLAST SOM VÄXTUNDERLAG

Marktäckningsplast

Svart plast, som har en mycket bra hylsa, som håller väl vid mekanisk plasttäckning.

Vi har i vårt urval även en högklassig biologiskt nedbrytbar svart plast.

Dessa marktäckningsplaster (även den nedbrytbara) är utvecklade till att fylla växtunderlagets ekologiska ogräsbekämpning samt växtunderlagets temperaturkrav.

Svart GOBLIN

En djupt svart plastfolie som är tillverkad av utvalda polyetylen kvaliteter, den är designad till att hålla speciellt för rivande mekanisk förbrukning, samt hål och att man går på plasten. P.g.a. kvaliteten kan plasten fullständigt avlägsnas från åkern efter användningen.

Finns som 100 och 120 cm brett.

Svart nedbrytbar ECOPAC

Den nedbrytbara marktäckningsplastens material baserar sig på stärkelse (Novamont Mater-Bi®).

ECOPAC plasten kan efter användningen plöjas ner i jorden eller komposteras, på detta sätt sjunker kostnaderna för avlägsning och bortskaffning av plasten.

Denna produkt erbjuder odlaren ett ordentligt och täckande martäckningsmaterial, som fungerar utmärkt även som en del av miljömedveten odling.

I ett EU forskningsprojekt (BIOPLASTICS) har man testat sådana egenskaper som är betydelsefulla i användningssyfte (materialet är fullständigt nedbrytbart och skadliga sidoprodukter existerar inte).

VIKTIG OBSERVATION: ECOPAC plastfoliens hållbarhet beror på jordmånens kvalitet, fuktighet samt väderleken.

Ladda ner från denna länk en broschyr om plastfolier på finska