Fällor och tillbehör Biobest

Fällor används till att iakttaga och observera skadedjur.
Gula och blåa klisterfällor är klisterskivor som har lim på ena eller bägge sidorna, och de används huvudsakligen i växthus, men också i tunnlar och på friland.
Feromonfällor används på friland. När feromonfällor används, måste man veta vilket skadedjur man bekämpar, för att kunna välja det rätta feromonet (doftämnet)

Tillbehör:
Observeringsklips (Signal clips) i olika färger

Bio-box askar som används både till spridning och dosering av nyttodjur. Askarna kan hängas upp i bladvecken.

Mera information finns på Biobest websida http://www.biobestgroup.com/