Droppbevattning "tape"

D1000 och D5000 droppbevattningsslangar

D1000 droppbevattningsslang, är en tunnväggig slang med ActiveFlex™ teknologi. D1000 dropp-bevattningsslangen tillverkas i väggtjoklekar som är 6* och 8 mil. Därtill är munstycket försett med ett snitt, som tillåter att droppbevattningsslangen väl kan monteras under jorden. Det designade munstycket i D1000 droppbevattningsslangen producerar ett mycket jämnt flöde och tilltäppningen är hindrad mycket väl. Därför är D1000 droppbevattningsslangen med ActiveFlex™ teknologi ett mycket bra och effektivt alternativ till din åker.

Den tryckreglerande D5000 droppbevattningsslangen har enhetliga platta munstycken och slangen finns i många olika altenativ, diameter och väggtjocklekar. Munstycket täpps tekniskt sett inte till. Designen på Rivulis D5000 munstycket, filtrerar det inkommande vattnet många gånger, och den har en stor labyrint och är tryckreglerad. D5000 droppbevattningsslangen har en noggrann tryckreglering och därför kan den användas till både långa och lutande bevattningslinjer. Rivulis D5000 tryckreglerande droppbevattningsslang har ett alternativ för både krukväxter och frilandsodling, som ger en passlig vattenmängd just där som det behövs.

D1000 användningsändamål

Kan användas för flere olika odlingsväxter, på friland, för grönsaker som tomat, morot, broccoli, jordgubbar m.m. Monteras på eller under jordytan (5−10 cm).

D5000 användningsändamål

Kan användas till både långa och lutande bevattningslinjer. Är lämplig för t.ex. hallon, när en lite tjockare slang behövs.

Ladda ner D1000 produktbroschyr från denna länk

Ladda ner D5000 produktbroschyr från denna länk

T-Tape droppbevattningsslangar

T-tape är en känd bränd och ett märke som man litar på, T-tape används för många olika odlingsväxter runt omkring i världen. Man kan montera droppbevattningsslangen på jordytan under plasten eller under jordytan. Odlaren kan år efter år lita på T-Tape materialet, designen och tillverkningens kvalitetsstandard. Många olika längder och tjocklekar hjälper odlaren att hitta sin egen lösning i produktsortimentet.

T-Tape användningsändamål

T-Tape modell 505 för kort växtsäsong, lätt bearbetad jord, när myllan innehåller väldigt lite växtrester. Passar bra för t.ex. gurka och lök.

T-Tape modell 506 För bearbetad jord som odlas i flere växtsäsonger, myllan kan vara stenig eller ha klumpar och växtrester. Används vanligtvis till jordgubbar.

T-Tape modell 508/708 För bearbetad jord som odlas i flere växtsäsonger, för tung jord och platser där slangen utsätts för slitage eller djurangrepp. Passar till odling av de flesta grönsaker.

T-Tape modell 510/710 För tung och stenig jordmån och för platser där insekter orsakar problem, eller där slangen flyttas eller används flere växtsäsonger.

T-Tape modell 515/715 För tung jordmån och besvärlig terräng och när insekter och djur kan orsaka större skada. Kan användas t.ex. för hallon och sparris och när slangen skall monteras under jorden.

Ladda ner T-tape produktbroschyr från denna länk