Frilandsgurka

För att nå en bra skörd av hög kvalitet, bör man använda fiberduk och droppbevattning. Miljöbelastningen har minskat för att man har börjat använda nedbrytbar plast, och det har också arbetsmängden. Rekommenderad groningstemperatur är 22–24 grader. Efter grodd bör dagstemperaturen vara 20–22 grader och nattemperaturen 15–17 grader. För producering av fasta plantor, bör näring vara jämnt tillgängligt under hela plantuppdrivningstiden (ledningstal EC 1.8–2.0 mS). Man skall ha ett radmellanrum på 100–120 cm och 30–50 cm mellan plantorna. Fröåtgången är på friland 15.000–20.000 frön/ha. I växthuset är plantåtgången 2–2,5 plantor/m2. Plantuppdrivningstiden för plantor som säljs till amatörodlare är ca 3 veckor.

Visar produkter 1-6 / 6