Blomkål

Fröantalet 300 st/g. Vid plantuppdrivning är fröbehovet för frilandsodling 60.000 st/ha, om plantavståndet är 30–40 cm. Plantuppdrivningstemperaturen för tidig produktion skall vara 18–23°C, plantuppdrivningstiden är ca. tre veckor. Vid tidig odling rekommenderas täckning med fiberduk.