Belysning

Hos oss hittar du ett omfattande urval av växthusarmaturer. Vi kan också bjuda på monteringsarbetet av dessa samt ljusmätningar och ljusfördelningsplanering, för att nå en möjligast bra och kostnadseffektiv lösning för belysningen.