Kemiskt växtskydd
Vi säljer växtskyddsmedel till yrkesodlare, du får tilläggsinformation om växtskyddsmedlen från våra försäljare. Du kan skaffa via oss produkter som är tillåtna att användas i Finland för både växtsjukdomar och -skadedjur.
De tillåtna produkterna finns i Tukes växtskyddsmedelregister https://kasvinsujeluaineet.tukes.fi.

.