Växthusbelysning (grow lights)

Helle har ett brett sortiment av växthusbelysning som svarar till ert användningsbehov. Bekanta er med våra alternativ härnedan. Vi säljer även nedläggningssystem för växthusarmatur.

Helle provides a wide range of grow lights to assure the best solution in each greenhouse. We provide also light lowering systems Explore our alternatives or contact us directly: