Säljare och köpare
Säljare och köpare

Helle Oy utvidgar sin verksamhet i Baltien. Helle Oy har köpt 80 % av det estniska företaget Horticom OÜ. Horticom OÜ säljer trädgårds- och jordbruksprodukter till yrkes- och hobbyodlare. Företaget har varit verksamt på den Baltiska marknaden redan i 23 år. Horticom koncernen omsätter ca 11 miljoner euro och är en ledande aktör på branschen i Baltien. Horticomilla har systerbolag i Lettland och Litauen. Med denna affär växer Helle-koncernen betydligt och koncernen styrker betydligt sin ställning i Baltien.