Glen Ample
Glen Ample

Nu är det dags att beställa hallonplantorna för odlingssäsong 2021 ! Du får mera information från våra försäljare. Vi levererar humlor och biologisk bekämpning varje vecka, både till tunnel-, växthus- och frilandsodlingar .

Du får det bästa priset och försäkrar att du får de plantor som du önskar, när du beställer Long Cane plantorna till nästa säsong nu, inom april månad!

Vi levererar humlor och biologisk bekämpning varje vecka. Man bekämpar gråmögel (Botrytis) på jordgubbar och hallon med Prestop MIX, som sprids med hjälp av humlor. Prestop MIX används när man odlar på friland och i växthus och tunnlar. Innehåller Gliocladium catenulatum svampmycel och sporer. Passar till integrerat, biologiskt växtskydd. Vi säljer även Flying Doctors humlebon, som har en inbyggd dispenser, för spridning av Prestop MIX .

Hos oss kan du även skaffa bevattningstillbehören, plastfolie, fiberduk, odlingslådor, nät och växtunderlag samt gödsel för bärodling.

Våra försäljare ger gärna tilläggsinformation:

Tiina Välke: 050 470 9980, tiina.valke@helle.fi

Katja Honkanen: 040 488 9660, katja.honkanen@helle.fi

På svenska Närpes, tel 0207 402 425