Tack för feedback
Tack för feedback

Helles mission är att vara en pålitlig partner för professionella odlare! I denna roll vill vi ständigt utvecklas. Därmed bad vi några riktade kundgrupper (totalt 500 odlare) om feedback och utvecklingsbehov på vår verksamhet. Undersökningen genomfördes tillsammans med marknadsförings- och reklamföretaget Business Insight Research BIR Oy.

Vår målsättning var följande:

  • Att förbättra Helles service och produkturval
  • Att få höra hur nöjd man är med vår verksamhet
  • Att få höra om utvecklingsbehov i vår verksamhet, så att vi kan hjälpa våra kunders företag att utvecklas.

Feedbacken var hjärtevärmande! Framför allt fick vi beröm för våra säljares kompetens, bra kundservice, ett brett produkturval och det faktum att varorna ofta finns i lager. Det fanns utrymme för förbättringar i informationsdelningen för vissa produktgrupper. Till exempel biologiska bekämpningsorganismer och humlor. Vi strävar efter att förbättra vår kommunikation så att alla intresserade får all information som är användbar för sin egen odling.

Er feedback är verkligen värdefull! Med hjälp av det, kan vi satsa hårdare på det ni behöver mer av oss, och å andra sidan förstår vi att hålla fast vid de saker ni värdesätter i oss. Tusen tack till alla svarande!

Meningen är att fortsätta göra undersökningar då och då för olika målgrupper åt gången. På detta sätt kommer vi att bättre kunna upprätthålla våra värderingar.

Våra värderingar:

  • aktivitet
  • kvalitet
  • pålitlighet
  • att vara föregångare
  • miljövänlighet