Helle HortiLed är en ny växtlampa för växthusbruk. Dess höga ljuseffekt kombinerad med mindre elförbrukning, gör denna lampa mycket konkurrenskraftig. Lampans recept (ljusspectrum) kan i beställningsskedet optimeras för dina växters behov. Användaren kan dessutom spara ännu mera, med att använda ljusdimmerfunktionen.

Ladda ner broschyren från denna länk