Det finns ca 4–5 frön/g. En medeltidig, mycket söt Sh2-sort, som bör förkultiveras. Måste odlas skilt från andra majstyper (Su- och Se-sorter). En bra sort även till hobbyodlingar, man rekommenderar 4 veckors plantuppdrivningstid för plantor som säljs till hobbyodlare. 

Produkter i gruppen