Nyhetssort som är hög resistent mot gurkans grönmosaikvirus och mjöldagg. Passar utmärkt i i belyst odling när effekten överstiger 250 W/m2, samt i naturljus under sommarperioden. Plantan är kraftigt växande, och producerar frukter av god kvalitet och jämn storlek. Skördemängden har i odlingsförsök varit på samma på samma toppnivå som inte CGMMV resistenta sorter. Passar för nedläggning och paraply metod.