Röd, storfruktig sort, som har haft goda skörderesultat i växlande odlingsförhållanden. Den kommer snabbt i blomning, och skörden startar tidigt. Frukterna väger 210-230 g, och är av god kvalitet.