Producerar gula frukter med en vikt på 180-210 g. Frukterna är av hög kvalitet med god färgsättning som är jämnstora genom hela säsongen. Skörden startar tidigt och det är lätt att upprätthålla balansen. Skörden är god med stort antal frukter per kvadratmeter.