En gulbeta som har jämn och vacker färg. Odlingserfarenheter, i finska förhållanden, finns från flere års tid. Smaken är god.

Produkter i gruppen