Resistens mot HRToMV/Fol:0,1/Va/Vd/Ff; IROn

Frukten hos denna sort är stor och smaklig, brix-talet är över 5. Frukten väger 110-120 g. Skörden har varit utmärkt i odlingsförsöken i Finland. Plantan har ett öppet växtsätt, så ljuset kommer väl in i plantan, också när den odlas på vintern under belysning.