Resistens mot HR ToMV0-2 /Ff:AE/Fol:0,1/For/On/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

Sorten har bra växtkraft och den ger riklig skörd. Frukten väger ca 100-125 g. Sorten har en stark resistens mot tomatmjöldagg, den är också motståndskraftig mot gråmögel. Klasarna är långa, man rekommenderar klasstöd i de nedersta klasarna. Plantan har ett öppet växtsätt.