En tidig och starktväxande sort, som har en medelstark resistens mot mjöldagg, sorten passar även till odling under belysning. När sorten odlas i naturljus är den bästa odlingssäsongen vår och sommar. Kan odlas både med paraply- och nedläggningsmetoden. Sorten har en bra resistens mot svartprickröta (Didymella). Aborterar inte lätt frukter, har gett bra skörderesultat.