Sorten ger hög skörd och har en medelstark mjöldaggsresistens. Kan odlas både med nedläggnings- och paraplymetoden. En utmärkt sort för odling under belysning, ger bra resultat även när den odlas under höst- och vårsäsongen. Producerar frukter av jämn kvalitet och väger ca 400 g, under hela växtperioden. I finska odlingsförsök har fruktproduktionen varit t.o.m. 15 % större än övriga mjöldaggstoleranta sorter.