En sort som har en stark resistens mot mjöldagg, sorten passar bra för odling på vår-, sommar- och höstperioden. Ger bra skörd, t.o.m. den tidiga skörden är hög. Den kraftigt växande plantan producerar jämn skörd även om växtperioden är lång. Kan odlas både med nedläggnings- och paraplymetoden.