En sort som ger bra skörd och har en stark resistens mot mjöldagg. Speciellt lämplig sort för sommarplanteringar och omständigheter, där mjöldaggen är svår att kontrollera. Frukten medellång och har bra kvalitet.