Sorterna har mycket smakliga, långa, köttiga frukter, som är ca 5-8cm långa. Fröna sitter nära basen, så de är enkla att ta bort. Plantorna blir relativt höga och orkar producera skörd även om omständigheterna är varierande. Tidig sort, frukten visar färg och plantan ger skörd redan ca 75-85 dygn efter sådden. Sorten kan odlas både i amatörväxthus, vid väggen och på terassen.

Sorter: 

  • Snack Orange, långa 7-8 cm, orangefärgade frukter
  • Snack Red, långa 5-6 cm, rödfärgade frukter
  • Snack Mix, en blandning av sorter som har orange-, röd- och gulfärgade, ca 6-7 cm långa, frukter