De djupt flikade bladen liknar Frisee-sallat i modellen och formar ett vackert runt sallatshuvud. Smaken är mild och behaglig. Lämplig för odling under vår- och höstperioden, under belysning även på vintern. Rekommenderas inte för odling under sommarperioden, för att sorten kan gå i blom under heta perioder, när dagslängden är lång kombinerat med hög temperatur. Resistens mot bladmögelstammar Bl: 16-32, övriga resistenser sallatsbladlus (Nr:0) och bladmosaikvirus LMV:1, IR Fol:1.

Fröna är pelleterade, förpackningsstorlekarna är 5000 pellets och 25 000 pellets