En ekbladssallatssort som färgsätts mycket väl även under vinterförhållandena. Bildar ett stort, tätt sallatshuvud som har mycket blad. Sorten passar för året om odling i växthus och för sommarodling på friland. Resistens mot sallatsbladlus ( Nr:0), bladmosaikvirus LMV:1 och blagmögelstammar Bl:16-26, 28,32.

Fröna är pelleterade, förpackningsstorlekarna är 5000 pellets och 25 000 pellets.