En ekbladssallatssort som färgsätts mycket väl. Sorten passar för året om odling i växthus. Snabbväxande sort, rotsystemet är kraftigt. Bildar ett vackert, tätt ”huvud”, så förberedelsena för saluföring och packandet går lätt. Resistens mot blagmögelstammar Bl:16-32.

Fröna är pelleterade, förpackningsstorlekarna är 5000 pellets och 25 000 pellets.