Huvudsallatssorter för odling under vår- och sommarperioden och även under konstbelysning på vintern.

Charles har relativt stora huvuden, sorten har motståndskraft mot kantbränna, och går inte lätt i blom. Basen sluts väl, sallatshuvuden är lätta att packa i påsar. Resistens mot blagmögelstammar Bl:16-26, 28-32.

Frank är en mycket snabb sort, huvuden är stora och håller bra i handeln. Basen är väl sluten, har en bra motståndskraft mot kantbränna. Resistens mot blagmögelstammar Bl:16-30,32.

Fröna är pelleterade, säljs i 5000 pellets förpackningar.