Denna sort passar både för odling på friland och plantuppdrivning. Fröåtgången är på friland 100 g/a. Sås direkt ut på friland. Kräver näringsrik mylla med jämn fuktighet. Odling till jämna tuvor tar 3 - 5 år.

Produkter i gruppen