För desinficering av skor, hjul eller dylika på växthusodlingar. Materialet är snygg hålplast som är hållbart mot desinficeringskemikalier. Vi rekommenderar Virkon S till desinficeringslösning.