Gödsel för torv:

 • Peatcare 11-24-24, (NPK 11-11-20)
 • PG-Mix™ Control 50 15-10-20, (NPK 15-4-17)

Bevattningsgödselmedel:

 • Kristaflex™ PK 28-27, (NPK 0-12-22)
 • Kristaflex™ 8-9-39, (NPK 8-4-32)
 • Ferticare™ OTL 9-9-33, (NPK 9-4-27)
 • Ferticare™ KOMBI 2, (NPK 18-5-20)
 • Ferticare™ KOMBI 3, (NPK 14-5-21)
 • Ferticare™ HYDRO, (NPK 6-6-25)
 • Ferticare 4-17-24, (NPK 4-7-20)
 • Ferticare 7-24-38, (NPK 7-11-32)
 • Ferticare™ OTL
 • Ferticare™ 7-9-32, (NPK 7-4-27)
 • Ferticare™ 10-52-17, (NPK 10-23-14)
 • Ferticare™ PK, (NPK 1-8-32)
 • YaraLiva™ Calcinit, kalksalpeter
 • Krista™ U (N 46), bevattnings-urea
 • Krista™ K Plus (NPK 14-0-38), kväve-kalium gödselmedel för bevattnings- och bladgödsling
 • Krista™ MgS (Mg 9,7, S 13), magnesiumsulfat
 • Krista™ MKP (NPK 0-23-29), fosfor- och kaliumgödselmedel
 • Krista™ MAG (N 11, Mg 9,5), magnesiumnitrat
 • Krista™ SOP (K 41, S 18), kaliumsulfat
 • Kalsiumklorid, flinga (Ca 28, Cl 49)