Effektiva fläktar för luftcirkulering och styrning av luftfuktighet i växthusen. Inga separata högtryckspumpar. Kan användas även till spridning av växtskyddsmedel.