Resistens mot HR ToMV: 0-2 /TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/ IR On

En nyhetssort som passar väl också till odling under belysning. Fruktstorleken är 100-125 g, fruktfärgen är vacker, glänsande röd. Smaken är utmärkt. Klasarna är vackra och tål hantering väl, sorten kan också odlas som klastomat. Skördenivån har varit utmärkt i odlingsförsök. Sorten har en medelstark resistens mot tomatmjöldagg.