Fördelar

Låg vattenförbrukning per planta och relativt stora områden kan vattnas på en gång.

Hållbara material, med litet omsorg håller materialen nästan för evigt.

Jämn bevattning även i sluttningar.

Bevattning, som lägger vikten på ett visst ställe, är möjlig, om det behövs för t.ex. variationer i absorptionsförmågan för viss jordmån eller t.ex. vid växthusets södervägg, för att avdunstningen är större där.

Detta patenterade droppbevattningssystem består av kapillärslangar, som motstår vattnets rinnande p.g.a. sin längd, inte för den lilla diametern, som man kunde tro. I system, där vattnets rinnande begränsas av slangens lilla diameter, har ofta problem med stockningar p.g.a. smuts eller luftbubblor.

DGT-Volmatic droppbevattning är ett utmärkt val när man odlar i torvsäckar och stenull, då noggrannhet är speciellt viktigt. Jordens fuktighet är olika direkt under dropparna och i den torrare jorden mellan dropparna, när man odlar i bäddar. Droppbevattningen doserar vatten så, att det finns fuktighet just passligt på det valda området, beroende på rotsystemets utveckling.

Odlaren kan noggrannt styra rottillväxten, för att han kan bestämma rötternas tillåtna växtutrymme med bevattningens mängd och tajming. Med de traditionella bevattningssystemen blir rötterna för fuktiga eller för torra, och då växer plantan inte balanserat.

DGT-Volmatic droppbevattningen, som är monterad i växthuset, är oftast koncentrerad. Då behöver man använda bara ett filter och en gödselblandare, vilket sparar på anordnings- och arbetskraftskostnader.