Rivulis Irrigation är en av de största tillverkaren av bevattningssystem i hela världen. Rivulis tryckreglerade Supertif droppbevattningssystem är mycket populärt även hos oss i Finland. Den jämna bevattningen och att dysan inte blockerar sig är orsaker till att detta bevattningssystem är mycket omtyckt.

Droppbevattningsdysor finns som 1,1l/h, 2,2l/h, 3,8l/h, 7,8l/h och 12l/h

Rekommenderat användningstryck är 0,6-3,5 bar