HSV10 och HS ventiler

DGT-Volmatic har utvecklat HSV10 och HS ventiler för underbevattningsbord. Man kan med hjälp av HSV10- och HS-ventiler både fylla och tömma bordet. Ventilerna garanterar en jämn fyllning av bordet.

Jämn dosering av vatten

Ventilerna finns i flere olika storlekar. Bevattningstiden och litermängden kan väljas noggrannt enligt behovet. Med stängningsventilen som finns på ventilen kan man t.ex. hindra bevattningen av tomma bord och på så sätt slippa onödig avdunstning som höjer luftfuktigheten.

Självrengörande

HSV10 och HS-ventilen är försedd med en boll som sluter returröret när vattnet rinner ut på bordet. Samma boll sluter inkommande vattenrör när bevattningen slutar och vattnet rinner av bordet. Det avrinnande vattnet sköljer ventilen och rören, så att smutsen inte blockerar dessa, och vattnets mängd på borden hålls samma när bevattningstiden är samma.