GWM Super membrandysor

DGT-Volmatics GWM Super dysor, som har inbyggt membran och filter, levereras i flere modeller till olika ändamål. De kan användas till dimning, avkylning, fuktning och till bevattning. Den inbyggda membranen erbjuder många fördelar när den jämförs med traditionella lösningar.

Noggrann bevattning

Membranen har flere uppgifter. Den fungerar som en tryckregleringsventil, som får alla dysor att öppna sig och stänga sig samtidigt. På detta sätt försäkras en jämn bevattning. Den inbyggda membranen har också som uppgift att fungera som backslagsventil, den hindrar luften att komma in i dimningsröret. Även detta garanterar att dysorna öppnar sig och stänger sig samtidigt.

Anti-drip system

Membranen stänger dysan, när bevattningen är över, det betyder att vatten inte mera rinner ut genom dysan. Samtidigt hindrar man vatten från att rinna från dysorna, om dimningsröret inte är helt horisontellt.

Kräver bara litet service

GWM dysorna kräver i princip ingen service. Det inbyggda filtret hindrar smutsen från att komma in i dysan och när dimningen är på, hindrar den darrande nålen på dysan, den från att blockeras. Man skall nog ändå skölja dysorna och det övriga dimningssystemet med jämna mellanrum.

Montering

Det är ekonomiskt att montera och använda GWM dysor. Dysorna förbrukar ändast litet vatten, så man behöver inte väldigt stora pumpar och system därtill. Systemet är även lätt att montera, och det sänker för sin del arbetskraftskostnader.

GW dysor

GWM dysorna kan vid behov levereras utan membran. GW dysorna har för övrigt samma egenskaper som GWM Super dysorna, men de har inte anti-drip system och de vattnar inte lika noggrannt.

Nålens färg anger användningsändamålet

Vattenförbrukningen 3,5-5 bar l/min

Vattnets tryckhöjd

Dysavstånd

Diameter

Röravstånd

Vit=avkylning och dimning

2,0-2,5l

0,15-0,20m

1,2-1,5m

3,5m

2,0-2,5m

Blå=avkylning och dimning

2,0-2,5l

0,25-0,35m

1,2-1,5m

3,5m

2,0-2,5m

Röd=finbevattning

3,5-4,3l

0,25-0,35m

1,5-2,0m

2,5m

3,0-3,5m

Gul=bevattning

6,8-7,8l

0,25-0,35m

2,0-2,5m

7,5m

4,0-4,5m

 
Rörsystem

Vi rekommenderar att man monterar dysorna i ett 32 mm PVC fodrat aluminiumrörsystem. Man har hålsatt röret färdigt med ett önskat hålmellanrum. Rörsystemet kan kopplas ihop snabbt och enkelt med specialkopplingar.