Högtrycksdimningen kan utföras med hjälp av fläktar eller ett fast rörsystem.

När fläktar används så monteras en ring med högtrycksdysor på fläkten. Fläktarna sprider fukten mycket jämnt i huset. Fläktar kan dessutom användas till luftcirkulering utan dimning.

När man har ett fast rörsystem fäster man dysorna i ett RST eller HST rör.

Det finns både mässings- och HST högtrycksdysor. De är försedda med no-drop ventiler.

Högtryckspumpenheten

Till högtrycksdimnings-system använder man pumpar som är avsedda för ständigt bruk. Till ett högtrycksdimnings-system ingår vanligtvis en högtryckspumpenhet, som matar trycksatt vatten till de olika husen via magnetventiler. Man monterar vanligen till detta system även en magnetventil för utsläppning av tryck, dess funktion är att sänka trycket snabbt från rörsystemet och därmed hindra efterdropp. 

Till pumpsystemets inkommande vattenrör monteras två finfilter som skall hindra mekaniska orenheter från att hamna i dysorna. 

Enheten innehåller också varningsenheter som varnar om vattnets temperatur och vattenflödet, t.ex. om filtren blockeras. I enheten ingår logikstyrning, som möjliggör extern styrning av pumpen och funktion i störningssituationer.