Dessa gödseldoserare fungerar inte med energi utifrån utan med hjälp av vattentrycket.

De doserar gödsel med flödet som finns i huvudvattenlinjen.

Doseringskapaciteten varierar, beroende på doseraren, från 20l/h till 25000l/h