EPA904 är en fast mätare till mätning av bevattningssystemets och råvattnets EC- och pH-värden.

Den har alarm för både minimi- och maksimivärden.

Alarm

Den självständiga EPA904 mäter EC- och pH-värden och alarmerar om de inställda värdena överskrids eller underskrids. Alarmfunktionen kan användas i bevattningssystemen eller till mätning av råvattnets egenskaper. Man kan programmera in fyra minimi och maksimi alarminställningari apparaten, två för EC och två för pH.

Tilläggstrygghet

Alarmet ger trygghet tillsammans med gödselblandaren. När dessa båda mäter EC- och pH- värden, är mätningsresultatet säkrare, än den skulle vara om den bara mäts med en mätare.

Tydlig display

I displayen syns bevattningsvattnets EC- och pH- värden direkt.

Lätt att installera

Alarmgränserna är lätta att ställa in med roterande knappar. När alarmen går på, tänds dioden bredvid den knappen, som berör de över- eller underskridna värdena.

Produkter i gruppen