Standard humlebon till max 1500 m2 areal, fungerar 6 - 8 veckor (sommartid)

  • Standard humlebo, 1 drottning + mer än 80 arbetare
  • Standard humlebo med pollen, 1 drottning + mer än 80 arbetare
  • Standard humlebo Turbo, 1 drottning + mer än 200 arbetare
  • Standard humlebo Premium, 1 drottning + mer än 110 arbetare
  • Standard humlebo Premium med pollen, 1 drottning + mer än 110 arbetare