Levereranstiden för dessa bon är i november - februari, 1 drottning + mer än 100 st arbetare, annars som ett standard humlebo. Används när man odlar med belysning vintertid, funktionstiden beror på odlingstidpunkten (mängden av naturljus).