Multiboet är avsett för frilandsodlingar, den innehåller 3 bon. Multibolådan är tillverkad av väderbeständigt polystyren. Man rekommenderar 2-3 Multibon / hektar.  Detta räcker till pollinering under 4 – 6 veckor.

  • Multiboet för friland (inneh. 3 bon), mer än 350 arbetare
  • Multiboet med pollen för friland (inneh. 3 bon), mer än 350 arbetare
  • Multiboet Turbo för friland (inneh. 3 bon), mer än 600 arbetare

Multiboet för friland finns även som Flying Doctors® humlebon, som har ett inbyggt system för spridning av biologiska växtskyddsmedel och/eller pollen med hjälp av humlorna.