Hur används humleboet

Börja användningen av humlor genast när blomningen börjar. Se till att du har tillräckligt med plats framför humleboen. Undvik att placera humleboen i direkt sol. Följ med CO2 nivån, för hög nivå skadar humlorna. Öppna humleboet tidigast en timme efter att den har placerats på sin plats; sommartid skall man vänta tills nästa morgon. OBS! Kontrollera att BIOGLUC® vätskeflaskan under boet är öppen d.v.s. att den svarta korken inte är fast.

Åtgärder under humleboets användningstid och därefter

Kontrollera boet regelbundet. Följ med BIOGLUC® flaskans vätskenivå (den syns från boets utsida och innehåller sockervatten) och humlornas beteende. Man kan även öppna humleboets lock, om det behövs. Dagtid finns det inte så många humlor i boet, 80% av humlorna flyger bland växterna. Humleboets funktionstid varierar, boet fungerar 3 - 8 veckor beroende på boets storlek och ljusförhållanden. Avlägsna humleboen från växthuset efter 10 - 12 veckor. Veckan nämns på boet. Det lönar sig inte att hålla kvar boen för länge, då både myror, bin och andra humlor kommer eventuellt in i boet. Man skall avlägsna boen även av hygieniska skäl. Normalt räcker maten i boet väl till (BIOGLUC®) under hela dess levnadstid. Men om tilläggsföda skulle behövas, kan vätskeflaskan enkelt bytas till ny.

Stängning

Varje humlebo har två öppningar en för utgång och en för ingång. I normala fall används bägge öppningarna. Om du vill stänga humleboet för dagen, skall du stänga den andra öppningen (öppning 2), så att humlorna kan återvända till boet, men de kan inte komma ut.