Hypoaspis aculeifer rovkvalster

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av sorgmyggelarver.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Fungerar bäst som förebyggande bekämpning, när krukorna ännu är nära varandra. Kan användas också senare när angreppet redan syns, men spridningen är då svårare.

FÖRPACKNING Levereras i förpackningar med 10 000 rovkvalster.