Adalia bipunctata tvåprickig nyckelpiga

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av löss.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT När lössen redan bildar kolonier, innan kolonierna är för stora. Sprids ut genast när leveransen har anlänt.

SPRIDNINGSSÄTT Placeras i luskolonierna i växtligheten.

FÖRDELAR

  • Den tvåprickiga nyckelpigan lever naturligt i Europa, d.v.s. att den utför ingen fara för nuvarande ekosystem.
  • Använder många lössarter som föda.

FÖRPACKNINGAR Levereras i förpackningar, som innehåller 100 tvåprickiga nyckelpigor.